REKLAMÁCIÓS RENDSZABÁLY

I cikk

Általános rendelkezések

1.         Ez a reklamációs szabályzat határozza meg a Pozsonyi Kerületi Bíróság cégjegyzékébe bejegyzett OLIVIA SHOES s.r.o., Dolnozoborská 14, 94901 Nitra, Szlovák Köztársaság, bejegyzés száma: 27441/N, adószám: 2023122486 szám, cégjegyzékszám 45589054 (továbbiakban "Eladó") és a vevő (továbbiakban "Vevő") jogainak érvényesítését, mely jogok a oliviashoes.hu oldalon vásárolt hibás áru miatt az Eladót terhelő felelősségéből származnak,  valamint az Eladó és Vevő ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit (továbbiakban „Szerződő felek“).

2.         A Vevő mint  a 40/1964. számú törvény 52 § 3. bekezdése szerinti fogyasztó, jogainak érvényesítését,  mely jogok a oliviashoes.hu oldalon vásárolt hibás áru miatt az Eladót terhelő felelősségéből származnak, valamint a Szerződő felek ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a hatályos Polgári Törvénykönyv 40/1964. számú rendeletének  619 §-tól a 627 §-ig terjedő szakasza, illetve  a 250/2007. számú Fogyasztóvédelmi törvény és a Szlovák Nemzeti Tanács 372/1990. számú kihágási törvénye szabályozza.

3.         A Vevő a 40/1964. számú törvény 52 § 3. bekezdése szerint nem fogyasztó, jogainak érvényesítését,  mely jogok a oliviashoes.hu oldalon vásárolt hibás áru miatt az Eladót terhelő felelősségéből származnak, valamint a Szerződő felek ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a 513/1991. számú rendelet 422 §-tól a 442 §-ig terjedő szakasza szabályozza.

4.         A Vevő ez elektronikus megrendelés elküldésével a igazolja, hogy a reklamációs szabályzattal megismerkedett és teljes mértékben egyetért vele. Attól a pillanattól kezdve amikor a Vevő az elektronikus megrendelést az Eladónak elküldte, a reklamációs szabályzat kötelező érvényűvé válik.

5.         A reklamációs szabályzat a oliviashoes.hu oldalon, illetve az Eladó székhelyén bárki számára hozzáférhető.

 

II. cikk

Az áru ellenőrzése az átvételkor

1.       A Vevő a küldemény átvételekor köteles ellenőrizni a csomagolást, hogy nem rongálódott-e meg a szállítás alatt, és ezt követően aláírja a szállítmány átvételét igazoló dokumentumot. Abban az esetben, ha kárt, hibát észlel az árun, azonnal az átvétel helyszínén az áru szállítójával (futárszolgálat/posta) összeírják, rögzítik a keletkezett károkat. Ha a Vásárló az észlelt károk ellenére átveszi az árut, az Eladó a későbbiekben nem fogad el reklamációt.

2.         A Vevő köteles az árut a kézbesítéskor után azonnal ellenőrizni.

3.         Ha a Vevő a megrendelt árun a szállítás során keletkezett károkat észlel, vagy az áru nem teljes, és ez a tény nem észlelhető a külső csomagoláson, köteles az árut legkésőbb az átvételtől számított két napon belül az Eladónál reklamálni. Ellenkező esetben az áru kézbesítése sikeresnek minősül, ezért a későbbi reklamáció már nem fogadható el.

4.         A Vevő köteles az Eladónak késedelem nélkül reklamálni a oliviashoes.hu oldalon vásárolt árut 513/1991 számú törvény és  a hatályos Polgári Törvénykönyv a 40/1964 rendeletében megfogalmazottak szerint. 

III. cikk

Reklamációs nyomtatvány

1. A Vevőnek a következő esetekben kell kitöltenie a Reklamációs nyomtatványt (továbbiakban „Nyomtatvány“):

1.1       Elállás az adásvételi szerződéstől 15 napos határidőn belül.

A Vevőnek jogában áll bármilyen indoklás nélkül elállni a szerződéstől az áru átvételétől számított 180 napon belül. Ha a Vevő eláll a szerződéstől az áru átvételétől számított 15 napon belül, igényelheti a pénzvisszafizetést vagy az áru cseréjét. A visszaszolgáltatott árunak sértetlennek kell lennie, nem viselheti a használat nyomait. A Vevő ebben az esetben nem fizeti a szerződéstől való visszalépéssel járó kezelési költséget.A visszaküldés költségeit a Vevő csak abban az esetben állja, ha az áru megfelelt a minőségi követelményeknek, és sértetlen maradt. Az Eladó a Vevőnek a postaköltség összegével csökkentett áron adja vissza az árut, kivéve, ha azt a Vevő nem fizette meg előzőleg külön tételként a vásárláskor. Abban az esetben, ha a Vevő az átvételtől számított 16-180 napos határidőn belül eláll a szerződéstől, igényelheti a cserét, illetve egy. az áru értékének megfelelő összegre kiállított vásárlási utalványt. Ilyenkor a Vevő nem jogosult a pénzvisszatérítésre.

1.2          Elállás az adásvételi szerződéstől a 180 napos határidő lejárta után.

A Vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől a 180 napos határidő lejárta után is, az áru átvételétől számított max. 210 nap után, bármilyen indoklás nélkül. A Vevő ebben az esetben az ár 20 % - ának megfelelő  kezelési költséget fizet, amely a szerződéstől való elállás során keletkezett költségeket foglalja magába. A visszaküldés költségeit a Vevő állja.


1.3.      A Vevő visszaküldi az árut, ha nem egyezik a megrendeléssel.

Abban az esetben, ha a Vevő észleli, hogy a megrendelt és átvett áru nem egyezik, az áru átvételétől számított 180 napon belül visszaküldheti az Eladónak. A Vevő ilyenkor nem téríti az áru visszaküldésével járó kezelési költséget. A visszaküldés költségei az Eladót terhelik.

1.4       A Vevő cserét igényel az áru nem megfelelő paraméterei miatt (méret és/vagy szín).

Ha a Vevő szerint a megrendelt áru mérete és/vagy színe nem megfelelő, akkor jogában áll legkésőbb az áru átvételétől számított 200 napon belül kicseréltetni a megfelelő méretre és/vagy színre. A csere lebonyolítása az Eladó rendelkezésére álló árukészlettől, és a visszaküldött áru állapotától függ. A visszaszolgáltatott árunak sértetlennek kell lennie, nem viselheti a használat nyomait. Ellenkező esetben ez a szerződéstől való elállásnak minősül, és az Eladó 3.1 vagy 3.2. pontok alapján jár el. A Vevő nem téríti az Eladónak az áru visszaküldésével járó kezelési költséget. A kezelési költséget az Eladó állja az áru eladásától számított 180 napon belül. Az Eladó a kicserélt árut a hiánytalanul kitöltött Nyomtatvány, a szükséges dokumentumok és a visszaküldött áru átvételétől számított 30 napon belül kézbesíti a Vevőnek.  

1.5       A Vevő az Eladónak - bármilyen indoklás nélkül - visszaküldött áru értékének megfelelő összegre kiállított vásárlási utalványt igényel.

A Vevőnek jogában áll a már megvásárolt és indoklás nélkül visszaküldött áru értékének megfelelő vásárlási utalvány kiállítását követelni a oliviashoes.hu oldalon való vásárláshoz, az áru eladásától számított 180 napon belül. A Vevő nem fizeti a visszaküldéssel és az utalvány kiadásával járó kezelési költséget. A visszaküldés egyéb költségei az Eladót terhelik. 

1.6      A Vásárló érvényesíti a hibás termék eladása miatt a Szolgáltatót terhelő felelősségből származó jogait. A további feltételeket a oliviashoes.hu honlapon feltüntetett ÁSZF  X. cikke és a  Reklamációs szabályzat határozza meg.

2.         A Vásárló köteles a Nyomtatványban az alábbi adatokat feltüntetni: 
2.1       A Vásárló azonosítója, azaz a cégnév vagy vezetéknév és keresztnév, székhely/lakcím, elérhetőség (telefonszám és e-mail cím); 
2.2       Kézbesítési cím;
2.3       A kicserélt áru kézbesítésének helyének címe;
2.4       Az elektronikus megrendelés száma;
2.5       Az elektronikus megrendelés kiállításának dátuma;
2.6       A Vásárló által átvett áru átvételének dátuma;
2.7       A kicserélésre váró áru leírása, a kicserélt áru kódját, színét, méretét, mennyiségét, árát és a csomagolás módját;
2.8       A Vásárló számlaszáma, a bank neve és kódja, ahol a számlája vezetve van;
2.9       A Vásárló aláírása és a dátum

3.       Abban az esetben, ha a Vevő a Nyomtatványt pontatlanul vagy hiányosan tölti ki, és nem mellékeli a vásárlást és átvételt igazoló dokumentumokat (továbbiakban „Szükséges dokumentumok“), az Eladó telefonon illetve e-mail-ben szólítja fel a Vevőt, hogy a hiányosságokat pótolja vagy csatolja a hiányzó dokumentumokat. Az Eladó ugyanakkor 2500 HUF kezelési költséget fog felszámolni, amely a hiányosan kitöltött Nyomtatvány, illetve a hiányzó dokumentumok által keletkezett költségeket foglalja magába.

4.        Ha az Eladónak többszöri próbálkozás után sem sikerül a Vevővel telefonon kapcsolatba lépnie és/vagy a Vevő nem reagál az e-mailben elküldött felszólításokra 7 nappal a Nyomtatvány és/vagy a Szükséges dokumentumok átvétele után, az Eladó fenntartja magának a jogot megszakítani a visszaküldés/csere/reklamáció folyamatát, és az árut visszaküldi a Vevő Nyomtatványban megadott címére. A visszaküldéssel járó költségek a Vevőt terhelik.

5.         Ha a Vevő a Nyomtatványhoz és a Szükséges dokumentumokhoz nem mellékeli az árut, amely a visszaküldés/csere/reklamáció tárgya, az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy megszakítja az ügyintézés folyamatát, és a visszaküldést/cserét/ reklamációt a Vevő részéről tárgytalannak tekinti.

6.         Az árunak, amely a visszaküldés/csere/reklamáció tárgya, sértetlen állapotban és az eredeti csomagolásban kell lennie, nem viselheti a használat nyomait.Minden címkének és megjelölésnek az eredeti helyén kell lennie. A Vásárló köteles az árut, amelyi a visszaküldés/csere/reklamáció tárgya, bebiztosítani. Addig a pillanatig, amíg a Szolgáltató nem vette át az árut, a Vásárló felelős a lehetséges károkért.

7.         Az árunak, amely a visszaküldés/csere/reklamáció tárgya, sértetlen állapotban és az eredeti csomagolásban kell lennie. Az Eladónak jogában áll a reklamációs eljárást felfüggeszteni, ha a visszaküldött áru nem felel meg a fent említett általános higiéniai követelményeknek.

8.         A Vevő köteles a hiánytalanul kitöltött Nyomtatványt, a Szükséges dokumentumokat és az árut, amely a visszaküldés/csere/reklamáció tárgya, ajánlottan visszaküldeni az Eladó címére. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az utánvéttel küldött árut ne vegye át.

9.         Az ÁSZF által meghatározott feltételekkel összhangban visszaküldött áru értékének teljes összegét (illetve az ÁSZF-ben felsorolt esetekben a kezelési költségek levonásásával keletkező összeget) az Eladó a hiánytalanul kitöltött Nyomtatvány, a Szükséges dokumentumok és az áru (mely ezen cikk 1.1, 1.2 és 1.3 pontjaiban felsorolt okok miatt került visszaküldésre) átvételétől számított 15 napon belül a Vevő által feltüntetett számlaszámra utalja.

IV. cikk

Jótállás feltételei és jótállási idő

1.         A kézbesített áru jótállási ideje 24 hónap. Néhány kiválasztott árufajta esetében a jótállási idő meghosszabbítható. A jótállási idő a terméknek az átvétel napjával kezdődik. A  hibás termékből származó jótállási igényt a jótállási időn belül érvényesíteni kell. A jótállási idő lejárta után a reklamációhoz való jog megszűnik.

2.         Minden, az Eladótól vásárolt áruhoz tartozik egy számla (vásárlásról szóló bizonylat), amely jótállási jegyként is szolgál.

3.         Minden, az Eladótól vásárolt áruhoz csatoljuk a termék további karbantartására vonatkozó útmutatót.

4.         Csak az Eladónál vásárolt, teljes összegben megfizetett áru reklamálható. A Vevő köteles a Nyomtatványban a lehető legpontosabban meghatározni a reklamáció okát.

5.         Nem minősíthető hibának a  jótállási idő alatt kialakult változás, melyet a természetes elhasználódás, helytelen kezelés vagy tárolás okozott, vagy a Vevő, illetve egy harmadik személy által okozott károsodás, erőszakos külső behatás.

6.         A jogos, jótállási időn belüli reklamáció ingyenes. Jogtalan reklamáció esetén a Vevő köteles megfizetni az Eladó reklamáció következtében felmerült kiadásait.

7.         Az Eladó vagy az általa megbízott alkalmazott, illetve a javításra kijelölt más személy köteles a reklamációs eljárást  azonnal elindítani, bonyolult esetekben 3 munkanapon belül elintézni. Ebbe a határidőbe nem tartozik bele a szakértői értékeléshez szükséges idő. A reklamációs eljárás nem tarthat tovább 30 napnál. Ezen határidő lejárta után a Vevő a hatályos Polgári Törvénykönyv szerinti 40/1964 számú törvény 52 § 3 bekezdése alapján, olyan jogokkal bír, mintha nem eltávolítható  hibáról lenne szó.

8.         Az Eladó a reklamációs eljárás során egy írásos dokumentumot állít ki a Vevőnek, melyet a Nyomtatványon feltüntetett kézbesítési címre küld el.

9.         Az Eladó írásos dokumentumot ad a reklamáció lebonyolításáról legkésőbb 30 napon belül a reklamáció érvényesítése napjátol, melyet a nyomtatványon feltüntetett címre küld el.

10.       A reklamációs eljárást azonnal, a rendellenesség észlelésekor, késedelem nélkül el kell indítani. A hibás áru további használata fokozott károsodáshoz, az áru leértékelődéséhez és a reklamáció elutasításához vezethet.

11.       A reklamált hiba elháríthatónak tekinthető, ha javítással eltávolítható és az áru továbbra is megfelel a célnak. Abban az esetben, ha a hiba eltávolítható, akkor az Eladó köteles biztosítani az áru ingyenes javítását .

12.       A reklamált hiba nem tekinthető elháríthatónak, ha nem lehet eltávolítani,illetve az eltávolítás az adott feltételek mellett nem célszerű. Ha a hiba távolítható el, és az áru nem teljesíti azokat a feltételeket, mint a hibátlan áru, a Vevőnek jogában áll: kicseréltetni az árut új, hibátlan árura (vagy bármilyen más árura), illetve elállni az adásvételi szerződéstől.

13.       Abban az esetben, ha a hiba nem távolítható el, de a hibátlan áruhoz hasonlóan nem akadályozza az áru teljeskörű használatát, (pl. esztétikai) és a Vevő nem kérvényez cserét, jogában áll a hibának megfelelő összegű kedvezményt igényelni, illetve elállni a szerződéstől. A kedvezmény értékét befolyásolja a hiba jellege, mértéke, az elhasználódás/kopás módja, a használati idő és a további használat lehetőségei.

 14.      A cipő használata, illetve helytelen használata során kialakult mechanikus károsodás (pl. a viselés miatt  leváló díszítő elemek)  nem számít hibának, indok lehet a reklamáció elutasítására.


V. cikk

Záró rendelkezések

1.         Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztathatja vagy kiegészítheti a reklamációs szabályzatot. A változtatások és/vagy kiegészítések a reklamációs szabályzatban a oliviashoes.hu oldalon való közzététel után lépnek érvénybe.

 


Menu