ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

TARTALOM

 

I. cikk            Általános rendelkezések és a fogalmak meghatározása

II. cikk           Megrendelés

III. cikk          Megrendelés törlése

IV. cikk         Fogyasztói szerződés és a szerződéstől való visszalépésre vonatkozó elállási jog

V. cikk          Árfeltételek

VI. cikk         Postaköltségek és csomagolási költségek

VII. cikk        Fizetési feltételek

VIII. cikk        Szállítási feltételek

IX. cikk         Reklamációs nyomtatvány

X. cikk          Jótállási feltételek és a jótállás időtartama

XI. cikk         Adatvédelem

XII. cikk        A felelősséget kizáró körülmények sikertelen teljesítés esetén

XIII.cikk         Záró rendelkezések

 

 

I. cikk

Általános rendelkezések és a fogalmak meghatározása

1. Az Általános Szerződési Feltételek  (továbbiakban „ÁSZF”) OLIVIA SHOES s.r.o., Dolnozoborská 14, 94901 Nitra, Szlovák Köztársaság, bejegyzés száma: 27441/N, cégjegyzékszám : 45589054, adószám: 2023122486 (továbbiakban "Eladó") és a vevő (továbbiakban "Vevő") jogait és kötelezettségeit az Eladó által üzemeltetett weboldalon a www.oliviashoes.hu (továbbiakban: „oliviashoes.hu") történő vásárlás esetén. Ezen jogok és kötelezettségek a távollévők közötti adásvételi szerződés szerves részét képezik (továbbiakban „Adásvételi szerződés) (Eladó és Vevő a továbbiakban „Szerződő felek“).


2. Jelen ÁSZF Magyarország területén érvényes a oliviashoes.hu  oldalon működő elektronikus boltban történő vásárlás esetén (továbbiakban „E-bolt“).

3. Az ÁSZF a oliviashoes.hu oldalon való közzététel után lép érvénybe.

4. Az összes olyan jogviszony felett Eladó és Vevő közt, melyet nem az ÁSZF szabályoz, a Polgári Törvénykönyv 513/1991 számú törvénye rendelkezik. A Vevő mint  a 40/1964. számú törvény 52 § 3. bekezdése szerinti fogyasztó, aki a szerződés megkötésénél, illetve teljesítésénél nem a saját üzleti vagy vállalkozói tevékenységének megfelelően jár el, akkor a nem az ÁSZF által szabályozott jogviszonyok felett a Polgári Törvénykönv 40/1964 számú törvénye rendelkezik.


5. Az Eladó és Vevő jogviszonyából adódó jogokat a 250/2007 számú  fogyasztóvédelmi törvény, a 372/1990 számú kihágási törvény, valamint az üzleten kívüli (házaló) és csomagküldő kereskedelmre vonatkozó 108/2000 számú jogszabály alapján jelen ÁSZF nem érinti.


6. Vevőnek minősül az a regisztrált fizikai vagy jogi személy, aki a oliviashoes.hu oldalon működő E-boltban online vásárol.


7. Elektronikus megrendelésnek számít az elküldött elektronikus nyomtatvány, mely tartalmazza a Vevő adatait, az E-bolt kínálatából megrendelt termékek listája az áru értékének teljes összegével a rendszer által történő feldolgozás után.


8. Árunak minősül a oliviashoes.hu oldalon - az Eladó által - közzétett érvényes árjegyzékben található összes termék.

9. Az Eladó elérhetőségei: oliviashoes.hu  OLIVIA SHOES, s.r.o., E-mail: info@oliviashoes.hu

 

II. cikk

Megrendelés

1.         Az elektronikus megrendelés feltétele a regisztrációs űrlap valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltése.

2.         Az Eladó nem felelős a késve szállított áruért, sem a kárért, melyet a Vevő okozott azzal, hogy a regisztrációkor nem adta meg az összes kötelező adatot vagy hibásan töltötte ki a regisztrációs nyomtatványt. Továbbá az Eladó szintén nem felelős a károkért, ha a Vásárló elfelejtette a jelszót, illetve a Vásárló jelszava illetéktelen személy kezébe került az Eladó hozzájárulása nélkül.

3.         A beérkező elektronikus megrendelés az adásvételi szerződés tervezetének minősül.

4.         Az adásvételi szerződés az Eladó és a Vásárló között akkor lép érvénybe, miután az elektronikus megrendelést a rendszer visszaigazolja. Az Eladó köteles az elektronikus megrendelés tartalmát egy e-mail elküldésével megerősíteni (a Vevő által megadott e-mail címre, melyet a megrendelőn tüntetett fel), közvetlenül a megrendelés kézbesítése után. Ellenkező esetben az adásvételi szerződés megkötése meghiúsul. A Vevő köteles az Eladó által küldött e-mailben szereplő visszaigazolást ellenőrizni. Abban az esetben, ha a Vevő valamilyen eltérést észlel az elektronikus megrendelés és a visszaigazolás közt, köteles azt az Eladó tudomására hozni, egy, az info@oliviashoes.hu e-mail címre küldött e-mail üzenetben.

5.         A megrendelés tartalmi elemei: 
5.1 A Vevő azonosítása, azaz cégnév vagy vezetéknév és keresztnév, cím, adószám, cégjegyzékszám, elérhetőségek (telefonszám és e-mail cím) 
5.2 A megrendelt áru kódja, esetleg leírása a katalógus alapján 
5.3 A megrendelt áru mennyisége
5.4 Az áru csomagolása
5.5 Az átvétel helye (ha ez nincs feltüntetve, az árut a Vevő lakhelyére kell szállítani) 
5.6 Az átvétel időpontja (nap, óra), ha a Vevő az Eladóval máshogy egyezik meg, mint ahogy az ÁSZF-ben fel van tüntetve
5.7 Az áru átvételére jogosult személy vezeték- és keresztneve (ha ez nincs feltüntetve, akkor az áru átvételére a Vevő, illetve alkalmazottjainak egyike jogosult)

6.         Ha a megrendelés nem tartalmazza az előző pontban összefoglaltakat, akkor hiányosnak minősül. Ebben az esetben az Eladó megpróbál kapcsolatba lépni a Vevővel, és megkéri, hogy az elektronikus megrendelés tartalmát pontosítsa, az előforduló hiányosságokat pótolja. Amint a hiányzó információk eljutnak az Eladóhoz, az elektromos megrendelés teljesnek minősül.

 

III. cikk

Megrendelés törlése

1. A Vevőnek jogában áll az elektronikus megrendelés törlése (bárminemű indoklás nélkül) mindaddig, amíg az Eladó az elektronikus megrendelés visszaigazolását el nem küldi.

2. Az Eladó a következő esetekben jogosult a megrendelés törlésére: 
2.1 Utánvételes megrendelés esetén, sikertelen visszaigazolás esetén (helytelenül megadott, érvénytelen telefonszám, az e-mailre nem válaszol stb.) 
2.2 A megrendelt árut már nem gyártják, vagy nem szállítják, illetve az áru szállításának ára jelentősen megváltozott. Ha ez az eset áll fenn, az Eladó érintkezésbe lép a Vevővel annak érdekében, hogy megállapodjanak a további teendőkben. Ha a Vevő eközben kifizette a részleges, illetve teljes vételárat, akkor ezt az összeget 14 napon belül visszautaljuk a megadott számlaszámra.

 

IV. cikk

Fogyasztói szerződés és a szerződéstől való visszalépésre vonatkozó elállási jog

1. Ha távközlési eszköz használata útján jön létre az Adásvételi szerződés (jelen esetben internetes elektronikus bolt), a Vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől az átvételtől számított 180 napon belül ( csak abban az esetben ha az áru sértetlen és nem használt )

2. A Vevő az Adásvételi szerződéstől való elállási szándékát köteles határidőn belül jelezni az Eladónak, egyúttal az árut eredeti, hiánytalan állapotban visszaszolgáltatni a hozzá tartozó összes irattal, dokumentációval együtt. A gyorsabb ügyintézés érdekében az árut arra a címre kell visszaküldeni, mely az iratokban a küldő címeként szerepel, azaz a cím, amelyről az árut a Vevőnek elküldték.

3. Az Adásvételi szerződéstől való elállás esetén az Adásvételi szerződés érvényét veszti. Az Eladó köteles az árut visszavenni, az elállástól számított 14 napon belül a Vevő által kifizetett összeget visszatéríteni banki átutalással a Vevő bankszámlájára, beleértve a vételárat.  A visszaküldési költségeket az Eladó csak abban az esetben állja, ha az áru hibásan lett kiküldve a vásárlóhoz és nem tesz eleget a minőségi követelményeknek. Amennyiben a Vevő más okból küldi vissza a terméket, a visszaküldési költségeket a Vevő állja.

4. Abban az esetben ha fent említett feltételek valamelyike nem teljesül, az Eladó nem fogadja el a megrendeléstől való visszalépést, az árut visszaküldi, ennek költségeit pedig a Vevő állja.

V. cikk

Árfeltételek

1.         Az oliviashoes.hu honlapon az Eladó által kínált vételár mindig a termék mellett van feltüntetve. A vételár tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA), ha nincs másképp feltüntetve.

2.         Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy módosíthatja (növelheti/csökkentheti) a termék árát, azzal, hogy az új árak a Vevő részére azon a napon lépnek érvénybe, amikor megjelennek az oliviashoes.hu oldalon. Az ilyen ármódosítás nem vonatkozik a Vevő által már megrendelt árura. Abban az esetben, ha az oliviashoes.hu oldalon megjelenő ár egyértelműen hibás, például ha az áru jól ismert, de az ára lényegesen eltér a megszokottól, vagy rendszerhiba miatt az áru mellett „0HUF" vagy „1HUF" ár van feltüntetve, az Eladó nem köteles az árut ezen az áron szállítani, a Vevőnek viszont felajánlhatja az árut az eredeti áron. Ha a Vevő nem ért egyet az eredeti árral, akkor elállhat az adásvételi szerződéstől.

 

VI. cikk

Postaköltségek és csomagolási költségek

1.          Az Eladó futárszolgálat segítségével biztosítja a szállítást, melynek módját a Vevő határozza meg (posta/futárszolgálat), miközben csomagolási költséget nem számol fel, ha az áru hagyományosan, a szállítás alatt szükséges megóváshoz, védelemhez elégséges módon csomagolt, illetve ha a megrendelés cipőre (lábbeli) vonatkozik.

2.         Az Eladó nem felelős, ha az áru a szállítás ideje alatt megrongálódik, vagy ha a futárszolgálat/posta az árut késve szállítja.

3.         A Szállító 1.770 HUF postaköltséget számol fel vásárlás esetén.

VII. cikk

Fizetési feltételek

1.         A fizetés Forintban történik, a Vevő köteles a következő fizetési módok közül választani:
1.1 UTÁNVÉTELES FIZETÉS. A Vevő a megrendelőn szereplő teljes összeget az áru átvételekor a  futárszolgálatnak, illetve a postán fizeti ki. 
1.2 ELŐRE TÖRTÉNŐ FIZETÉS (átutalással). Csak a  megrendelőn szereplő teljes összeg átutalása után  küldjük el futárszolgálattal/postai úton a megrendelt árut.  Az utalás az  OLIVIA SHOES s.r.o.  bankszámlájára történik.
Változó azonosító jel (VA): az elektronikus megrendelés száma
Számlaszám: SK0302000000002770026759 VÚB BANKA Nitra

 

VIII. cikk

Szállítási feltételek

1.         Az áru szállítására a rendelkezésre álló árukészlettől függően és az üzemeltetésnek megfelelően a lehető legrövidebb idő alatt. Az áru kiszalitása függ a termék elérhetőségétől. Ha az Ön által megrendelt termék raktáron van a kiszálítása 3 munkanap. Ha termékünk nincs raktáron a kiszállítás max. 30 munkanapon belül kerül sor. Ha az Eladó visszaigazolta az elektronikus megrendelést a megfelelő helyen. A szállítás határideje a rendelkezésre álló árukészlettől függően változhat. Kiválasztott modellek esetén az Eladó az általa meghatározott szállítási időt közvetlenül a kiválasztott termék oldalán tünteti fel.

2.         A Vevőt e-mailben tájékoztatjuk az áru küldéséről. Az elektronikus megrendelés állapotát a Vevő a rendszerbe való bejelentkezés után ellenőrizheti (csak a regisztrált Vevőkre érvényes). Az elektronikus megrendelés állapotáról szintén e-mailben értesítjük a Vevőt.

3.         Az árut az elektronikus megrendelésben szereplő kézbesítési címre szállítjuk. A futárszolgálat telefonon kapcsolatba lép a Vevővel, és megegyeznek a Vevővel az átvétel időpontjában. Abban az esetben, ha a Vevő a megegyezett időpontban nem tartózkodik a helyszínen, illetve nem bíz meg más személyt az áru átvételével, akkor teljes mértékben a Vevő felelős a kárért, melyet a futárszolgálatnak, illetve az Eladónak okozott a sikertelen teljesítéssel. Az újraszállítás költségét a Vevő állja.

4.         A tulajdonjog a Vevőre száll az áru átvétele és kifizetése után.

5.         Az áru átvételekor a csomag mindig tartalmazza a számlát, illetve a termék karbantartására vonatkozó utasításokat is. A Vevő a küldemény átvételekor köteles ellenőrizni a csomagolást, hogy nem rongálódott-e meg a szállítás alatt, és ezt követően aláírja a küldemény átvételét igazoló dokumentumot. Abban az esetben, ha kárt, hibát észlel az árun, azonnal az átvétel helyszínén az áru szállítójával (futárszolgálat/posta) összeírják, rögzítik a keletkezett károkat. Ha a Vevő az észlelt károk ellenére átveszi az árut, az Eladó a későbbiekben nem fogad el reklamációt.

6.         Az Eladó védőszalagjával ellátott szállítmány tekinthető sértetlennek, eredeti állapotban lévőnek. A szállító köteles az árut a Vevőnek tételenként átadni, és erről jegyzőkönyvet készíteni. Az ekkor keletkezett károkért a szállító felelős.

 

7.        Az Európai Unió egyes tagállamaiba (és más országokba) való szállítás az Eladó és a Vevő előzetes megegyezése alapján történik, amely magába foglalja a mindkét fél által elfogadott postaköltséget, csomagolási költséget és a szállítás egyéb feltételeit.

 

IX. cikk

Reklamációs nyomtatvány

 

1.         A Vevőnek a felsorolt esetek mindegyikében ki kell töltenie a Reklamációs nyomtatványt (továbbiakban „Nyomtatvány“): 
1.1       Elállás az adásvételi szerződéstől 14 napos határidőn belül. A Vevőnek jogában áll bármilyen indoklás nélkül elállni a szerződéstől az áru átvételétől számítva 14 napon belül. A visszaszolgáltatott árunak sértetlennek kell lennie, nem viselheti a használat nyomait. A Vevő ebben az esetben nem fizeti a szerződéstől való visszalépéssel járó kezelési költséget.
 1.2       Elállás az adásvételi szerződéstől a 14 napos határidő lejárta után. A Vevőnek jogában áll bármilyen indoklás nélkül elállni a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 nap után is, az áru átvétele után számított 180 napon belül. A visszaszolgáltatott árunak sértetlennek kell lennie, nem viselheti a használat nyomait. A Vevőnek jogában áll az áru kicserélését, illetve egy, az áru értékének megfelelő vásárlási utalványt igényelni. Ez nem vonatkozik a kiárusításos termékként megjelölt leárazott termékekre! 
 1.3       A Vevő visszaküldi az árut, ha nem egyezik a megrendeléssel. Abban az esetben, ha a Vevő észleli, hogy a megrendelt és átvett áru nem egyezik, az áru átvételétől számított 30 napon belül visszaküldheti az Eladónak. A Vevő ilyenkor nem téríti az áru visszaküldésével járó kezelési költséget. A visszaküldés egyéb költségei azonban a Vevőt terhelik. 
 1.4       A Vevő cserét igényel az áru nem megfelelő paraméterei miatt (méret és/vagy szín). Ha a Vevő észleli azt, hogy a megrendelt áru mérete és/vagy színe nem megfelelő, akkor jogában áll legkésőbb az áru átvételétől számított 180 napon belül kicseréltetni a megfelelő méretre és/vagy színre. A csere lebonyolítása az Eladó rendelkezésére álló árukészlettől, és a visszaküldött áru állapotától függ. A visszaszolgáltatott árunak sértetlennek kell lennie, nem viselheti a használat nyomait. Ellenkező esetben a szerződéstől való elállásnak minősül, és az 1.1 vagy 1.2. pontok alapján jár el, feltéve,ha teljesülnek az 1.1 és az 1.2. pont feltételei.  A Vevő nem téríti az Eladónak az áru visszaküldésével járó kezelési költséget. A kezelési költséget az Eladó állja az áru eladásától számított 180 napon belül. Az Eladó a kicserélt árut a hiánytalanul kitöltött Nyomtatvány, a szükséges dokumentumok és a visszaküldött áru átvételétől számított 30 napon belül a Vevőnek kézbesíti.  
 1.5       A Vevő a Szállítónak - bármilyen indoklás nélkül - visszaküldött áru értékének megfelelő összegre kiállított vásárlási utalványt igényel. A Vevőnek jogában áll a már megvásárolt és indoklás nélkül visszaküldött áru értékének megfelelő vásárlási utalvány kiállítását követelni a olviashoes.hu oldalon való vásárláshoz az áru eladásától számított 180 napon belül. A Vevő nem fizeti a visszaküldéssel és az utalvány kiadásával járó kezelési költséget. A visszaküldés egyéb költségei az Eladót terhelik. 
 1.6       A Vevő érvényesíti a hibás termék eladása miatt az Eladót terhelő felelősségből származó jogait. A további feltételeket a oliviashoes.hu honlapon feltüntetett ÁSZF  X. cikke és a  Reklamációs szabályzat határozza meg.

2.         A Vevő köteles a Nyomtatványban az alábbi adatokat feltüntetni:
2.1       A Vevő azonosítója, azaz a cégnév vagy vezetéknév és keresztnév, székhely/lakcím, elérhetőség (telefonszám és e-mail cím); 
2.2       Kézbesítési cím;
2.3       A kicserélt áru kézbesítésének helyének címe;
2.4       Az elektronikus megrendelés száma;
2.5       Az elektronikus megrendelés kiállításának dátuma;
2.6       A Vevő által átvett áru átvételének dátuma;
2.7       A kicserélésre váró áru leírása, a kicserélt áru kódját, színét, méretét, mennyiségét, árát és a csomagolás módját;
2.8       A Vevő számlaszáma, a bank neve és kódja, ahol a számlája vezetve van;
2.9       A Vevő aláírása és a dátum 

4.         Ha az Eladónak többszöri próbálkozás után sem sikerül a Vevővel telefonon kapcsolatba lépnie és/vagy a Vevő nem reagál az e-mail-ben elküldött felszólításokra 7 nappal a Nyomtatvány és/vagy a Szükséges dokumentumok átvétele után, az Eladó fenntartja magának a jogot megszakítani a visszaküldés/csere/reklamáció folyamatát, és az árut visszaküldi a Vevő Nyomtatványban megadott címére. A visszaküldéssel járó költségek a Vevőt terhelik.

5.         Ha a Vevő a Nyomtatványhoz és a Szükséges dokumentumokhoz nem mellékeli az árut, amely a visszaküldés/csere/reklamáció tárgya, az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy megszakítja az ügyintézés folyamatát, és a visszaküldést/cserét/ reklamációt a Vevő részéről tárgytalannak tekinti.

6.         Az árunak, amely a visszaküldés/csere/reklamáció tárgya, teljes, sértetlen, használatlan állapotban és az eredeti csomagolásban kell lennie. A Vevő köteles az árut, amely a visszaküldés/csere/reklamáció tárgya bebiztosítani. Addig a pillanatig, amíg az Eladó nem vette át az árut, a Vevő felelős a lehetséges károkért.

7.         A Vevő köteles a hiánytalanul kitöltött Nyomtatványt, a Szükséges dokumentumokat és az árut, amely a visszaküldés/csere/reklamáció tárgya, ajánlva visszaküldeni az Eladó címére. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az utánvéttel küldött árut ne vegye át.

8.         Az ÁSZF által meghatározott feltételekkel összhangban visszaküldött áru értékének teljes összegét (illetve az ÁSZF-ben felsorolt esetekben a kezelési költségek levonásával keletkező összeget) az Eladó a hiánytalanul kitöltött Nyomtatvány, a Szükséges dokumentumok és az áru (mely ezen cikk 1.1, 1.2 és 1.3 pontjaiban felsorolt okok miatt került visszaküldésre) átvételétől számított 14 napon belül a Vevő által feltüntetett számlaszámra utalja.

 

 

X. cikk

Jótállási feltételek és a jótállás időtartama

1.         A kézbesített áru jótállási ideje 24 hónap. Néhány kiválasztott árufajta esetében a jótállási idő meghosszabbítható. A jótállási idő a terméknek a Vevő részére történő átadás napjával kezdődik.

2.         Minden, az Eladótól vásárolt áruhoz tartozik egy számla (vásárlásról szóló bizonylat), amely jótállási jegyként is szolgál, valamint a termék karbantartási útmutatója.

3.         Csak a Eladónál vásárolt, teljes összegben megfizetett áru reklamálható.

4.         Reklamáció esetén a Vevő köteles az árut az Eladó cég székhelyére tisztán, szárazan, sértetlenül, legjobb, ha az eredeti csomagolásban a számlakivonat fénymásolatával, a karbantartási útmutatóval és a Nyomtatvánnyal együtt visszaküldeni.

5.         A jogos, jótállási időn belüli reklamáció ingyenes. A jogtalan reklamáció esetén a Vevő köteles megfizetni az Eladó reklamáció következtében felmerült kiadásait.

6.         A reklamációs eljárást és annak részleteit a oliviashoes.hu oldalon közzétett  Reklamációs szabályzat szabályozza.

 

XI. cikk

Adatvédelem

1.         A Vevő által megadott személyes adatokat az Eladó kizárólag az adásvételi szerződés igazolásának, az elektronikus megrendelés feldolgozásának érdekében, valamint a teljesítés, kézbesítés, számlázás és a szerződő felek közti elkerülhetetlen kommunikáció érdekében 10 évig tárolhatja és használhatja fel.

2.         Az Eladó nem továbbítja a Vevő személyes adatait harmadik félnek, kivéve az alvállalkozónak, szállítóknak és közvetítőknek, és csak a sikeres teljesítéshez szükséges adatokat. Az Eladó a személyes adatok kezelésekor a 428/2002 számú személyes adatok védelméről szóló törvény alapján jár el. A oliviashoes.hu oldalon található e-bolton keresztül történő árurendelés során a Vevő tudomásul veszi és igazolja, hogy személyes adatait az Eladónak önkéntesen bocsátotta rendelkezésre, és egyetért az adatok feldolgozásával az Eladó adatbázisában, ha az nem ütközik törvénybe. Továbbá egyetért azzal, hogy adataihoz egy harmadik fél, vagy más állami intézmények hozzáférjenek a törvény által meghatározott keretek között.

3.         A Vevő beleegyezését adja, hogy az elkövetkező tíz évben az Eladó a direkt marketing során az ő adatait feldolgozza, felhasználja és rendelkezésre bocsássa. A Vevőnek jogában áll egy ingyenes kérvény segítségével az Eladónál tiltakozni a személyes adatok feldolgozása ellen, ha azt feltételezi, hogy azokat az Eladó direkt marketing célokra használja fel az ő beleegyezése nélkül, és kérvényezheti azok megsemmisítését.

4.         A Vevő egyetért azzal, hogy az Eladó a közvetítőt bízza meg a személyes adatok feldolgozásával.

5.         A Vevő kijelenti, hogy az ő általa megadott adatok mind valósak. A Vevő kijelenti, hogy tudatában van annak, milyen következményekkel jár, ha hamis adatokat ad meg, különösképpen, hogy az ilyen cselekedet bűncselekménynek minősülhet.

6.         A Vevő felhatalmazza az Eladót, hogy a hitelkártya adatokat ellenőrizze a kártyát kiadó bank/cég telefonos ügyfélszolgálatán keresztül (call-center).

 

XII. cikk

A felelősséget kizáró körülmények sikertelen teljesítés esetén

 1. Egyik fél sem vállal felelősséget, ha teljesítés meghiúsulása előre nem látható, rendkívüli esemény hatására következik be, amely vis maiornak minősül.
 2. Ez az esemény akaratuktól függetlenül, a szakmai felszereltség ellenére következik be. Ilyen a háború, felkelés, sztrájk, természeti katasztrófák, jogszabályi változások stb.
 3. Ha a 2. bekezdésben leírt esemény bekövetkezik, akkor a feleknek haladéktalanul közölni  kell ezt a tényt egymással.
 4. A váratlanul fellépő műszaki vagy logisztikai hibák esetén az Eladó mentesül a szerződésben megállapított kötelezettségei alól.

 

XIII. cikk

Záró rendelkezések

 1. A oliviashoes.hu oldalon történő vásárlás feltételezi, hogy a Vevő ismeri az internet kínálta technikai lehetőségeket, elfogadja az esetleges technológiai problémákat. 
 2. Az Eladó nem felelős a károkért, melyet a oliviashoes.hu oldalra történő sikertelen csatlakozás okozott. A számítógép és a rajta lévő adatok védelme a Vevő felelőssége. 
 3. Az Eladó felhívja a figyelmet, hogy a oliviashoes.hu oldalon lévő információk frissítése bármikor, minden előzetes értesítés nélkül megtörténhet. 
 4. Az Eladó nem felelős a közvetlen, közvetett vagy speciális károkért, melyek a oliviashoes.hu oldalon lévő információk mások által történő felhasználásával keletkeznek.
 5. Az Eladó bármikor, minden előzetes értesítés nélkül módosíthat a oliviashoes.hu oldalon megjelenő árukészleten.  
 6. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF – et megváltoztassa és/vagy kiegészítse.  Az ÁSZF változtatása és/vagy kiegészítése akkor lép érvénybe, amikor a oliviashoes.hu oldalon közzéteszik. 
 7. A felek megállapodtak abban, hogy minden vitában, mely a szerződés szerinti vagy a szerződéssel kapcsolatos jogviszonyokból fakad, beleértve az érvényességről, a szerződés értelmezéséről és megszűnéséről szóló vitákat, a kölcsönös megállapodásra fognak törekedni.
 8. A Vevő az elektronikus megrendelés elküldésével igazolja, hogy ismeri és feltétel nélkül elfogadta az ÁSZF – et. 

 


Menu